Cenník

• Vstupné komplexné stomatologické vyšetrenie u dospelých – 25 €
(zahŕňa komplexnú prehliadku ústnej dutiny a návrh ošetrenia)
• Preventívna prehliadka – 20 €
• Akútne vyšetrenie (ošetrenie pri neodkladnom probléme) – 50 €
• Panoramatický RTG – 20 €
• Intraorálny snímok  – 5 €
• CT vyšetrenie – 60 €
• Odborná konzultácia – 40 €

Viac informácií o ponúkaných službách:

Prevencia
Záchovná stomatológia
Odborná konzultácia

Všetky ceny sú vrátane injekčnej anestézie.
• Pečatenie fisúr – jeden zub (forma prevencie pred zubným kazom) – 20 €
• Výplň (mliečny zub) – 55 €
• Kompozitná výplň zuba (jednoduchá)– 60 €
• Kompozitná výplň zuba – zložitá – 80 €
• Kompozitná výplň zuba – komplikovaná – 90 €
• Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitným materiálom – 125 €

Viac informácií o ponúkaných službách:

Záchovná stomatológia

Všetky ceny sú vrátane injekčnej anestézie a izolácie kofferdamom
• Paliatívne ošetrenie zubnej drene trvalého zuba – 60 €
• Endodontické ošetrenie 1-koreňový zub – 135 €
• Endodontické ošetrenie 2-koreňový zub – 155 €
• Endodontické ošetrenie viackoreňový zub – 200 €
• Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom (1-koreňové zuby) – 195 €
• Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom (2-koreňové zuby) – 220 €
• Reendodontické ošetrenie pod mikroskopom (viackoreňové zuby) – 280 €
• Použitie MTA cementu – 30 €
• Preendodontická dostavba – 30 €

Viac informácií o ponúkaných službách:

Záchovná stomatológia
Vyšetrenie pod mikroskopom
Všetky ceny sú vrátane injekčnej anestézie.
• Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa – 25 €
• Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – jednokoreňový zub – 60 €
• Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa – viackoreňový zub – 65 €
• Chirurgická extrakcia zuba múdrosti (jednoduchá) – 100 €
• Chirurgická extrakcia zuba múdrosti (komplikovaná) – 200 €
• Sutúra / hemostáza extrakčnej rany – 40 €
• Incízia abscesu + drén – 15 €
• Zavedenie intraoseálneho implantátu – 500 €

Viac informácií o ponúkaných službách:

Stomatochirurgia
Implantáty

Všetky ceny sú vrátane injekčnej anestézie.
• Keramická onlay – 290 €
• Totálna zubná náhrada – 450 €
• Parciálna náhrada Deflex (jedná sa o nahradenie len časti zubov) – 500 €
• Kovokeramická korunka – 260 €
• Celokeramická korunka – Emax – 360 €
• Celokeramická korunka – Zirkon – 330 €
• Nadstavba na implantát – 180 €
• Korunka na implantát – 400 €
• Teleskopická korunka – 140 €
• Teleskopická náhrada – 1400 €
• FRC čap – 45 €
• Brúsenie – jeden člen – 10 €
• Koreňová nadstavba (liata) – 50 €
• Provizórna korunka – zhotovená v ambulancii – 25 €
(každý člen)
• Provizórna korunka – zhotovená v laboratóriu – 40 €
(každý člen)
• Digitálny odtlačok 3D skenerom – od 15 € do 50 €

Viac informácií o ponúkaných službách:

Protetika

• Vnútorné koreňové bielenie jedného zuba – 50 €
• Dentálna hygiena komplexná – 60 €
• Ordinačné bielenie zubov (jeden zubný oblúk) – 100 €
• Parodontologický test (Dental DUO) – 170 €
• Parodontologický test (BAC) – 100 €
• Individuálny balíček – Dentálna hygiena – 6 €
• Vstupné parodontologické vyšetrenie (anamnéza, RTG vyšetrenie, parodontologický test Dental DUO, návrh plánu liečby) – 240 €
• Deep scaling (Celoústna dezinfekcia) – 200 €
• Recall parodontologického pacienta (dočisťovanie a kontrola hojenia) – 80 € 

Viac informácií o ponúkaných službách:

Estetika
Dentálna hygiena

Ceny sú uvádzané vrátane DPH.
Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.