Estetika

Estetická rekonštrukcia zubov

Toto je to skutočné umenie. Ak je pre výtvarného umelca hlavným nástrojom plátno, tak je pre profesionálneho zubára plátnom úsmev pacienta. Rekonštrukcia zubu znamená jeho úplne obnovenie s prihliadnutím na všetky estetické parametre – farbu, formu, vigílie, ryhy a pod. Výsledok si vyžaduje skutočne precíznu, odbornú a doslova umeleckú prácu. Rekonštrukcia sa používa aj vtedy, keď je zub postihnutý viac ako tretinovým poškodením, keď má zub tvarovú vadu alebo nezhodnú farbu. Najčastejšie sa rekonštruujú predné zuby, pretože sú najviac viditeľné pri rozprávaní alebo úsmeve. Pri rekonštrukcii zubu sa zohľadňujú všetky jeho vlastnosti, akými sú farba, forma, priehľadnosť skloviny, všetky ryhy, priehlbiny, výčnelky a reliéf.

Digital Smile Design

Predstavte si, že si môžete vybrať váš vysnívaný úsmev a pozrieť sa na konečný výsledok ešte pred začiatkom ošetrenia. Vďaka modernej technológií Digital Smile Design, je to dnes možné. Digitálne modelovanie úsmevu umožňuje vidieť výsledok ešte pred začiatkom liečby. Digital Smile Design (DSD) umožňuje pacientovi aktívne sa podieľať na vytváraní jeho vlastného úsmevu a umožňuje vidieť konečný výsledok na digitálnej fotografii.

Cenník služieb