Stomatochirurgia

Extrakcia zubov

Aj keď sa vždy snažíme zub zachrániť v maximálnej možnej miere, stáva sa, že situácia dospeje do štádia, keď je nutné zub odstrániť (extrahovať). Najčastejším dôvodom je rozsiahly zubný kaz alebo niekoľkonásobné predošlé opravovanie zuba. Ďalšími príčinami môžu byť periapikálny nález, neošetriteľný koreňový systém, trauma zuba, fraktúra zuba alebo patologické prerezávanie zuba.

Všetky chirurgické zákroky vykonávame v lokálnej anestéze (bezbolestne), šetrne a s predpokladom čo najkratšej doby liečenia.

Cenník služieb

Extrakcia zubov múdrosti

Extrakcia (vytrhnutie) zubov múdrosti je chirurgický zákrok. V závislosti od poškodenia alebo inej indikácie možno odstrániť jeden až všetky štyri posledné stoličky hornej a dolnej čeľuste, ktoré dostali pomenovanie zuby múdrosti. Najčastejšími dôvodmi extrakcie sú úplné neprerezanie tohto zuba, zakliesnené korene alebo celkovo nedostatok priestoru na rast tohto zuba. Tieto problémy vedú ku vzniku bolesti, infekcie alebo k iným nepríjemným príznakom. Aby sa zabránilo možným problémom v budúcnosti, niekedy odporúčame extrakciu zubov múdrosti aj vtedy, ak tieto zuby momentálne nespôsobujú žiadne problémy. To sa, samozrejme, deje až po detailnej anamnéze a konzultácii s pacientom.

Cenník služieb

Resekcia koreňového hrotu

Pod resekciou koreňového hrotu rozumieme uvoľnenie a ostránenie v kosti zakotvených hrotov všetkých koreňov zuba. Tento zákrok slúži na odstránenie vyskytujúcich sa zápalových ložísk, ktoré sa do hrotu koreňa premiestnili zubným nervom a nemohli sa odstrániť obyčajnou liečbou koreňového kanálika. Takým spôsobom vzniká aj problém, že je už infikovaná kosť v oblasti koreňa alebo že sa vytvorili čelustné cysty či granulóm.

Resekcia koreňového hrotu ponúka šancu na opätovné vyčistenie tejto problematickej oblasti zubného koreňa, ďalej šancu na bakteriálne uzatvorenie a ochrana pacientov pred stratou zubu.

Cenník služieb